Your address will show here +12 34 56 78
Kurumsal Kimlik
  • Text Hover
Kurum içi;
Amblem / Logotayp kullanım standartları
Antetli kağıt tasarımı
Devam kağıdı tasarımı
Zarf tasarımı
Kartvizit tasarımı
Dosya tasarımı
Bloknot tasarımı
Haberleşme formları
Kurum içi yönlendirmeleri
Muhasebe dokümantasyonlarının tasarımı (Fatura, İrsaliye, Makbuz vb…)
Şirket giyim ve davranış kuralları
Dijital materyallerin tasarımı
Kurumsal kimlik kullanım standartları kılavuzu

  • Text Hover
Kurumsal kimlik nedir?
Kurumsal kimlik, bir kurumun, şirket içi/şirket dışında duruşunu ve davranışlarını temsil etme biçimlerinin tümüne verilen addır.
Günümüzde birçok kuruluş, artık toplam kalite anlayışını benimsemiş ve kurumsal bir stratejiyle kurumsallığını sunma çabası ve gayreti içine girmiştir.
Kurumsal kimlik çalışması kapsamında düşünülmesi gereken materyaller 2 bölümde incelenmelidir;

1-Kurum içi
2-Kurum dışı
Kurum dışı;
Araç / filo tasarımları
Bina cephesi ve iç tasarımı
Tanıtım materyalleri (Katalog, broşür, insert, kit vb…)
Gazete, dergi ve/veya diğer tanıtım materyalleri
Kurumsal web projesi